اطلاعات حساب

اطلاعات حساب

اطلاعات حساب

اطلاعات حساب فروشگاه جزیره ( جزیره کالا)

شماره كارت پاسارگاد:
5022-2910-0202-6803
شماره حساب:
281-8000-871352-1
شماره شبا
430570028180000871352101

سيد احمد و كاظم نجفى
بانك پاسارگاد شهررى شعبه 281